Oppeja turvallisuusajattelun kursseilta

SKK:laisille järjestettiin luentomuotoiset turvallisuusajattelun koulutukset 10.5 ja 11.5, joiden tavoitteena oli vahvistaa sekä ohjaajien, että muiden jäsenten turvallisuustaitoja melontatoiminnassa. Koulutus toimi yhtenä osana tämän vuoden ennakoivan turvallisuuden koulutusteeman toteutusta.

Kouluttajana toimi Melonta- ja soutuliiton valtuuttama kouluttaja Kai Lehtonen, kenellä on pitkä kokemus riskialttiissa ympäristössä toimisesta muun muossa seikkailu- ja luontoalan yrittäjänä melonnan parissa. Koulutukset olivat luonteeltaan keskustelevia ja teorian tukena käytettiin oikeita esimerkkitapauksia. Tähän kirjoitukseen on pyritty tiivistämään tärkeimpiä koulutuksissa esille tulleita asioita.

Yleistä:

  • Riskejä ei voida poistaa, siksi niitä pyritään hallitsemaan.
  • Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi eivät ole vain Tukes:ia varten, vaan ajatuksella tehtyinä ne antavat ohjaajille mielenrauhaa siitä, että retken turvallisuuteen on aidosti panostettu.
  • Riittävän turvallisuusmarginaalin ajatusmalli: Suunnitelman mukaan käytetään vain 1/3 voimavaroista (fyysinen, tekninen ja psyykkinen). 1/3 on käytettävissä viellä mahdollisen onnettomuustilanteen hoitamiseen (hinaaminen, evakuointi, johtaminen) ja 1/3 suunnitelman muuttamiseen (olosuhteiden muuttuminen, matkan piteminen, aikataulun venyminen).
  • “Seisoisin mieluummin rannalla ja toivoisin olevani melomassa, kuin olisin melomassa ja toivoisin seisovani rannalla”.

Työkaluja turvalliseen päätöksentekoon ja ohjaamiseen:

  • Suunnitelmat: A (ihanne tapaus) – B (muutokset olosuhteissa/ihmisissä) – C (takaportti turvaan) – … Ei lukkiuduta suunnitelmaan A!
  • Mitä voin saavuttaa ottamalla isomman riskin vs. mitä voin menettää?
  • Kommunikointiyhteyden säilyttäminen jatkuvasti koko ryhmään ja eteneminen etapeittain turvallisesta pisteestä turvalliseen pisteeseen.
  • Avun hälyttäminen oltava aina mahdollista. Jos mietit pitäisikö soittaa 112, soita heti!
  • Muista kysyä retken aikana säännöllisesti itseltäsi: Onko retki järkevä tässä paikassa, näissä olosuhteissa, tällä ryhmällä?

Muuta:

  • Virheet voivat myös olla lahjoja, joista voisimme kaikki oppia. Olisiko seurassamme syytä kerätä ja käydä järjestelmällisemmin läpi kauden sattumuksia, läheltä piti -tilanteita, sekä heränneitä ajatuksia melontaturvallisuuteen liittyen?

Vastaa

%d