Melojan polku

Tällä sivulla on pyritty kuvaamaan tiivistetysti melojan polku (avovesi / sea kayak) Suomen Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmässä. Alla on esitetty kaavio melojan polulla etenemisestä:

Melontaharrastus aloitetaan käymällä melonnan peruskurssi (taitotaso Meloja 1 / EPP1). Peruskursseja järjestävät niin melontaseurat kuin kaupalliset palvelun tarjoajat.

Suomessa melojan polun virstapylväinä toimivat “Meloja” -taitokokeet, jotka noudattavat EPP (Euro Paddle Pass) yhteisön laatimia tasovaatimuksia. Näin saadaan yhtenäistettyä esimerkiksi eri maissa järjestettävien melontaretkien vaikeusasteet. NIL Finland (Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys) tarjoamat taitokurssit ja tutkinnot on myös esitetty kaaviossa.

Peruskurssin jälkeen taitojen kehittyessä seuraava askel on Meloja 2 taitokokeen suoritus. Tällä tasolla olennaisia taitoja ovat mm. tehokas kajakin ohjailu, alatuennat ja sujuvat pelastautumiset sileällä vedellä.

Meloja 3 tasolla edetään varmaan ja turvalliseen toimimiseen aallokossa. Vaadittavia asioita ovat mm. tehokas kajakin käsittely aallokossa, ylätuki, eskimopyörähdys ja keskeiset turvallisuustaidot.

Meloja 2 suorituksen jälkeen on mahdollista aloittaa kouluttajan polku käymällä ohjaajakurssi, josta pätevöidytään Melontaohjaajaksi. Seuratoiminnassa melontaohjaajat tyypillisesti vetävät mm. iltalenkkejä, helpompia retkiä ja ovat mukana pitämässä peruskursseja.

Kouluttajan polulla seuraava askel on Melontaopas. Opastutkintoon ennakkovaatimuksena on mm. Meloja 3, opaskurssi ja NIL Guide -tutkinnon suoritus. Seuratoiminnassa melontaoppaat tyypillisesti vetävät haastavampia retkiä ja ovat tiivisti mukana tekniikka-/ jatkokoulutuksien opetustoiminnassa.

Melontaoppaasta on mahdollista jatkaa pätevöitymistä Melontakouluttajaksi. Kouluttajantutkintoon kuuluu mm. kouluttajakurssi, erilaiset oppimistehtävät ja NIL Instructor -tutkinnon suoritus. Melontakouluttajan toimenkuvaan kuuluu alkeis- ja vaativantason opetus- ja koulutustehtävät sekä seuran koulutus- ja turvallisuustoiminnassa tiivisti mukana oleminen tai johtaminen.