Jäsenohjeet

Tervetuloa Sipoon kanoottiklubin jäseneksi. Sipoon kanoottiklubi on keskittynyt retki- ja virkistysmelontaan.

Jäsenyyden edellytykset

Sipoon kanoottiklubin toiminnan perustana ovat turvallinen retki- ja virkistysmelonta ja halu pitää kalusto hyvässä kunnossa. Siksi jäseneksi haluavan on ensin osoitettava melontataitonsa jollakin seuraavista tavoista:

 • Sipoon kanoottiklubin peruskurssin suorittaminen
 • Suomen melonta- ja soutuliiton suositusten mukaisen peruskurssin suorittaminen jossakin muussa seurassa
 • Mikäli sinulla on muutoin hankittu on riittävä osaaminen, melontakokemus ja tietämys melonnan turvallisuudesta, niin voit näyttää osaamisesi koemelonnassa. Koemelonnassa näytetään Suomen melonta- ja soutuliiton peruskurssien sisältämien taitojen ja tietojen osaaminen. 

SKK:n kaluston käyttö ja lainaus

Sipoon kanoottiklubin jäsenmaksu oikeuttaa melomaan SKK:n kalustolla seuran järjestämissä tapahtumissa kuten viikkomelonnat, koulutukset, seuran järjestämät retket. Seuran tapahtumista saa tietoa Sipoon kanoottiklubin nettisivuilta.

Melominen omatoimisesti seuran kalustolla onnistuu maksamalla jäsenmaksun lisäksi vuosittaisen kalustonkäyttömaksun. Perheen kalustonkäyttömaksu on kaksi kertaa yhden jäsenen kalustonkäyttömaksu.

Kalustonkäyttömaksun maksaneella jäsenellä/perheellä on oikeus meloa  SKK:n kalustolla päiväretkiä tai max. 2 yön kestäviä retkiä varten ilman ennakkovarausta, edellyttäen, että kanootti lähtee melomalla SKK:n laiturilta. 

Mikäli kanootti viedään autolla vajasta tai jos retki/tapahtuma kestää yli 2 yötä, tarvitaan tapauskohtainen lupa. Luvan voi antaa joku hallituksen jäsenistä tai puheenjohtaja. Kaluston lainaustarpeita varten on  erikseen nimetyt kajakkit ja kanootit (yksikkö, kaksikko, kanootti). .  Nämä lainaukset eivät kuitenkaan saa mennä päällekkäin kerhon virallisten retkien tai vesillä tapahtuvien aktiviteettien kanssa. Varmista asia toimintakalenterista. Kalustolainaus ei ole seuran varsinaista toimintaa

Linkit varauslistoihin:

kaluston lainaaminen omatoimiselle retkelle: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSuhP0JNF3v45UngK0X0ATqZShs_X1oJUp7NhpLWtaI/edit?usp=sharing

kajakin varaamiseen seuran omille retkille:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zoO0FtNv7Cz6DMEKHgsihaX-Ex4UFlSsMdfDZ-BOsws/edit?usp=sharing

Jäsenmaksun ja kanoottipaikan vuokrannut kanoottiklubin jäsen voi halutessaan meloa SKK:n kalustolla seuran järjestämissä tapahtumissa.  Muutoin seuran kaluston käyttö edellyttää käyttömaksun maksamista. Kanoottipaikan vuokra määritellään vuosittain.

Oman vaja-avaimen saa maksamalla avainpantin kts. maksutaulukko. Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa edelleen.

Sipoon Kanoottiklubin kaikilla jäsenillä on tarvittaessa vartiovuorovelvollisuus.

Toimintaohjeet vajoilla

Vajavideossa kerrotaan ohjeet seuran kaluston käyttöön SKK:n vajoilla:

 

Pandemiatilanteesta johtuen noudatetaan poikkeusjärjestelyitä toistaiseksi ja niistä on laadittu  yksityiskohtaiset ohjeet, jotka ovat esillä vajoilla. Vajoilla ei ole mitään pandemiaan liittyviä erityisiä riskejä, kun noudatetaan yleisiä suosituksia eli vajoille ei tulla oireisena, ylläpidetään etäisyyksiä, noudatetaan hyvää käsihygieniaa, käytetään omia kuivausliinoja ja kaikki pinnat puhdistetaan huolellisesti.

 • Kajakki puhdistetaan, kuivataan ja palautetaan sille kuuluvalle paikalle
 • Liivit pyyhitään ja ripustetaan kuivumaan henkariin
 • Aukkopeitto pyyhitään ja ripustetaan kuivumaan kajakin keulaan
 • Mela pyyhitään ja palautetaan telineeseen
 • Kajakin rikkoontumieseta ilmoitetaan vajamestarille tai kalustovastaavalle
 • Jokainen retkeilijä välttää roskaamista ja huolehtii itse tuottamiensa jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä, pakottavissa tapauksissa vajan 2. seinustalla on roska-astia
 • Vajan avaimella lukittu ulkohuussi sijaitsee 1. ja 2. vajan välisen polun päässä
 • Viimeisenä vajoilta lähtevä sammuttaa valot ja sulkee ovet
 • Seura ja kalusto kiittävät yhteisten asioiden ylläpidosta!

Vajat

SKK:lla on neljä kanoottivajaa Storörenin venesataman alueella Sipoon kunnalta vuokratulla tontilla. Vajat on numeroitu 1, 2, 3, 4. ja 1-vaja on lähimpänä laituria. Tupakointi on paloturvallisuussyistä kielletty vajoissa. Pukuhuoneet sijaitsevat 2. vajassa. Ulko-ovesta katsottuna naisten pukuhuone on oikealla ja miesten pukuhuone on vasemmalla.

 1. vajassa on yksityisiä kanootteja, jotka eivät ole yleisessä käytössä
 2. vajassa on SKK:n omaa kalustoa ja käyttökanootteja (= ovat yksityisten jäsenten omistamia, klubin käyttöön luovutettuja kanootteja), 2. vajan kanootit ovat jäsenten käytössä
 3. vajassa on yksityisiä kanootteja, jotka eivät ole yleisessä käytössä
 4. vaja toimii osittain huoltotilana ja työkaluvarastona, osittain kanoottivarastona. 4.vajassa olevat kanootit ovat SKK:n kalustoa ja käyttökanootteja ja ne ovat jäsenten käytössä HUOM! Poikkeuksena 4a vajan taka-osa on varattu jäsenten omille kajakeille

Seuran kanootit ovat numeroituja ja niillä on omat määrätyt paikkansa.  Seuran kalustoa käsitellään aina erityisen huolellisesti. Kalusto palautetaan käytön jälkeen puhdistettuna, tyhjennettynä ja kuivattuna omalle paikalleen.

Vajakirja

Vajakirja sijaitsee vajassa kaksi ja kirjaan merkitään kaikki niin omalla kuin seurankin kalustolla tehtävät  melonnat.  Vuoden lopuksi lasketaan yhteen kaikki melotut kilometrit.

Oman kaluston säilyttäminen vajassa

Kanoottipaikasta tehdään kirjallinen sopimus. Yksityiset kanootit säilytetään omilla vuokrapaikoilla. Vajassa säilytettävät melontatarvikkeet on hyvä varustettaa nimellä.

Käyttökanootit: Jäsen voi halutessaan, hallituksen luvalla, luovuttaa oman kanoottinsa seuran käyttökanootiksi. Käyttökanootista ei tarvitse maksaa vuokraa säilytyspaikasta eikä käyttömaksua, SKK:n hallitus käsittelee tapauskohtaisesti käyttökanoottihakemukset ottaen huomioon klubin kalustotarpeet.

(päivitetty 11.04.2023/at)