Turvallisuus

Hyvät turvallisuustaidot ja -tiedot tuottavat melonnan iloa!

Oheisessa NIL Finlandin muistilistassa on kiteytys turvallisuusneuvoista.

 

RISKIEN ANALYYSI JA TURVALLISSUUSSUUNNITELMA

Ennen melontatapahtumia laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon sisältyy tapahtuman riskien sekä riskienhallintatoimenpiteiden kuvaus.
Tapahtumien riskit ryhmitellä fyysisiin, sosiaalisiin tai henkisiin riskeihin Melonta- ja soutuliiton suosituksen mukaisesti.

Täältä löydät erilaisiin melontatapahtumiin soveltuvan yleisen riskianalyysin.

Täältä löydät Meloja 1 – kurssien (peruskurssien) turvallisuussuunnitelman.

Täältä löydät viikkomelontojen turvallisuussuunnitelman.

Viikkomelontojen suunnitelma koskee tiistai-, keskiviikko, torstai- ja sunnuntaimelontoja.

Melontaan liittyviä terveydellisiä näkökohtia on kuvattu täällä.

 

Jos olet kohdannut läheltäpiti- tai onnettomuustilanteen ilmoitathan siitä sähköpostilla info(at)sipoonkanoottiklubi.fi tai ota yhteyttä turvallisuustiimin jäseniin tai turvallisuusvastaavaan. Vähäiseltäkin tuntuvat sattumukset on hyvä ilmoittaa.Tapauksista saadaan aineistoa oppimiseen.

Mikäli jokin askarruttaa, kaipaat lisätietoja tai sinulla on ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi, ota yhteys seuran turvallisuusvastaavalta.

 

LINKKEJÄ MUUALLE

Suomen Melonta- ja soutuliiton verkkosivuilta löytyy turvallisuuden materiaalia, joka kattaa mm. melonnan turvallisuusohjeen, riskianalyysin ja turvallisuussuunnitelman pohjan, turvallisuuden normiperustan sekä läheltäpiti- ja onnettomuuslomakkeen.

Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys NIL järjestää turvallisuusasioihin painottuvia merimelonnan perus- ja jatkokursseja. Niistä löydät lisätietoja NIL Finlandin sivuilta.

Meriturvan sivuilta voit katsoa kertauksena reskutuskuvat.