Turvallisuus

Hyvät turvallisuustaidot ja -tiedot tuottavat melonnan iloa!

Oheisessa NIL Finlandin muistilistassa on kiteytys turvallisuusneuvoista.

RISKIEN ANALYYSI JA TURVALLISSUUSSUUNNITELMA

Ennen melontatapahtumia laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon sisältyy tapahtuman riskien sekä riskienhallintatoimenpiteiden kuvaus.
Tapahtumien riskit ryhmitellä fyysisiin, sosiaalisiin tai henkisiin riskeihin Melonta- ja soutuliiton suosituksen mukaisesti.

Täältä löydät erilaisiin melontatapahtumiin soveltuvan yleisen riskianalyysin.

Täältä löydät Meloja 1 – kurssien (peruskurssien) turvallisuussuunnitelman.

Täältä löydät viikkomelontojen turvallisuussuunnitelman.

Viikkomelontojen suunnitelma koskee tiistai-, keskiviikko, torstai- ja sunnuntaimelontoja.

Täältä löydät retkien suunnittelun muistilistan ja pohjan retkien turvallisuussuunnitelman laadintaan.

Melontaan liittyviä terveydellisiä näkökohtia on kuvattu täällä.

 

RISKITAPAUSTEN KIRJAAMINEN

Jos olet kohdannut riskitapauksen, ilmoita siitä SKK:n riskitapauslomakkeella, sähköpostitse info(at)sipoonkanoottiklubi.fi tai ota yhteyttä turvallisuusvastaavaan.
Tapaus voi olla toteutunut riski tai läheltäpiti-tilanne. Vähäiseltäkin tuntuvat sattumukset on hyvä ilmoittaa kuten myös vanhat tapaukset. Tapauksista saadaan aineistoa oppimiseen.

Riskitapauksen voi kirjata kuka vain tapahtumassa mukana ollut. Seuran turvallisuusvastaava käsittelee tapaukset ja laatii niistä yhteenvedon esim. seuran koulutustilaisuuksissa esitettäväksi. Henkilötietoja ei julkaista eikä välitetä eteenpäin.

Mikäli jokin askarruttaa, kaipaat lisätietoja tai sinulla on ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi, ota yhteys seuran turvallisuusvastaavalta.

 

 

LINKKEJÄ MUUALLE

Suomen Melonta- ja soutuliiton verkkosivuilta löytyy turvallisuuden materiaalia, joka kattaa mm. melonnan turvallisuusohjeen, riskianalyysin ja turvallisuussuunnitelman pohjan, turvallisuuden normiperustan sekä liiton läheltäpiti- ja onnettomuuslomakkeen.

Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys NIL järjestää turvallisuusasioihin painottuvia merimelonnan perus- ja jatkokursseja. Niistä löydät lisätietoja NIL Finlandin sivuilta.

Meriturvan sivuilta voit katsoa kertauksena reskutuskuvat.