Vaja- ja avainasiat

Vajat

SKK:lla on neljä kanoottivajaa, jotka on numeroitu 1, 2, 3, 4. 1-vaja on lähimpänä merta. Vajat pidetään lukittuina ja ovat avataan ennen jäsentilaisuuksia. Vajan avaimen voit tilata jäsensihteeriltä, kun olet maksanut kaluston käyttömaksun. Huolehdi aina, että kaikki ovet tulee suljettua ennen kuin lähdet vesille tai kotiin. 1. vajan seinässä on kesäaikana käytössä vesipiste, josta on saatavilla juomakelpoista kylmää vettä. Tupakointi on paloturvallisuussyistä kielletty vajoissa ja vältä tupakointia myös vajojen läheisyydessä piha-alueella. Ulkohuussi sijaitsee kanoottivajojen takana ja ovessa oleva lukko avautuu vajan avaimella.

Kajakkien säilytys

 1. vajassa on yksityisiä kanootteja, jotka eivät ole yleisessä käytössä.
 2. vajassa on SKK:n omaa kalustoa ja ns. käyttökanootteja, jotka ovat yksityisten jäsenten omistamia, mutta klubin jäsenten käyttöön luovutettuja kanootteja.
 3. vajassa on yksityisiä kanootteja, jotka eivät ole yleisessä käytössä.
 4. vajassa suurin osa kajakeista on seuran kajakkeja ja siten jäsenten käytössä. POIKKEUS: lukuunottamatta vajan 4a takaosa oikea puoli, huoltopöytää vastapäätä oleva hyllystö on vain jasenten omille kajakeille, Tila toimii myös osittain huolto- ja työkaluvarastona.

Jokaisella kanootilla on oma numerointi ja kanootti on aina käytön jälkeen palautettava kuivattuna omalle paikalleen. Samoin kaikki melontavarusteet, kuten liivit ja melat on aina käytön jälkeen palautettava paikoilleen. Roskakori sijaitsee pihalla ja seuran jäsen vastaavat roska-astian tyhjentämisestä yhteisvastuullisesti. Pukuhuoneet sijaitsevat 2. vajassa. Ulko-ovesta katsottuna naisten pukuhuone sijaitsee oikealla ja miesten pukuhuone vasemmalla.

Kajakkipaikat

SKK:n yhteiskäyttöiset kajakit ja varusteet sijaitsevat vajoissa 2 ja 4. Yksityisten kajakkien säilyttämiseen on varattu vajat 1 ja 3.  Kajakkipaikkojen lukumäärä on rajallinen, eikä seuran jäsenyys takaa automaattisesti kajakkipaikkaa.

Vaja 1

 • yhteensä 46 paikkaa 1A ja 1B käytävien varrella molemmin puolin.

 • Paikkoja on kuudessa kerroksessa alkaen lattiatasolta.

Vaja 3 

 • yhteensä 48 säilytyspaikkaa 1A ja 1B käytävien varrella

 • paikat ovat kuudessa kerroksessa alkaen lattiatasolta

 • Kaksikkopaikkoja on rajoitetusti; pääasiassa kaksikot voidaan sijoittaa pituutensa vuoksi vain lattiapaikoille

 • Avokanoottien säilytykseen eivät vajojen 1 ja 3 tilat sovellu

Vaja 4 

 • yhteensä 6 säilytyspaikkaa 4A käytävän takaosassa

 • paikat ovat kuudessa kerroksessa alkaen lattiatasolta

hakeminen

 • Voit hakea vajapaikkaa TÄSTÄ

 • Uusia paikkoja tarjotaan ja sopimuksia tehdään vain Sipoon Kanoottiklubin  jäsenille

 • Uudet paikanhakijat ja paikan vaihtoa toivovat listataan jonoon ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Jonotuslistaa ylläpitää ja vajapaikkojen jakamista hoitaa vajapaikkavastaava apunaan vajamestari ja kalustovastaava.

Vapaan kajakkipaikan tarjoaminen

 
 • Vapaata kajakkipaikkaa tarjotaan ensimmäisenä jonossa olevalle seuran jäsenelle henkilökohtaisen kajakin säilyttämistä varten

  • Jos tarjottua paikkaa ei oteta vastaan, jonotus raukeaa ensimmäistä kajakkipaikkaansa hakevan osalta ja paikkaa tarjotaan seuraavalle jonossa olevalle. Hakija voi halutessaan ilmoittautua  uudelleen jonoon sijoittuen jonon hännille.

  • Jos jonon kärjessä oleva on hakenut kajakkipaikan vaihtoa ja hän ottaa uuden paikan vastaan, tarjotaan hänen aiempi paikkansa seuraavalle jonottajalle

  • Jos paikanvaihtaja ei kelpuuta tarjottua paikkaa, säilyy hän jonossa edelleen ensimmäisenä mutta vain paikanvaihtajana ja vapaata paikkaa tarjotaan seuraavalle

Muut ehdot 

 • Säilytyspaikkojen rajallisen määrän vuoksi voidaan toistaiseksi myöntää jokaiselle seuran jäsenelle vain yksi säilytyspaikka

 • Ennen vuotta 2021 organisoidut kajakkipaikat (määrät/jäsen) säilyvät toistaiseksi ennallaan entisin ehdoin

 • Kajakkipaikkaa ei voi vuokrata edelleen

 • Paikkaa saa lainata vain SKK:n jäsenelle väliaikaista ja lyhytaikaista käyttöä varten ja poikkeavasta käytöstä on informoitava kajakkipaikkavastaavaa

 • Kajakkipaikkasopimuksella

  • Jäsen saa käyttöönsä kajakin säilyttämistä varten kajakkipaikan Sipoon Kanoottiklubi ry:n kanoottivajasta.

  • Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun yhteydessä kajakkipaikkamaksun, jonka suuruuden Sipoon Kanoottiklubi ry:n vuosikokous määrää vuosittain.

  • Jollei jäsen maksa Sipoon Kanoottiklubi ry:n määräämiä maksuja eräpäivään mennessä, päättyy jäsenen oikeus käyttää kajakkipaikkaa ja jäsen on velvollinen noutamaan kajakkinsa vajasta.

  • Mikäli jäsen jättää maksamatta maksut eräpäivään mennessä, Sipoon Kanoottiklubi ry lähettää maksumuistutuksen jäsenen Sipoon Kanoottiklubi ry:lle ilmoittamaan osoitteeseen.

  • Jollei jäsen maksa erääntyneitä maksuja eikä nouda kajakkiaan vajasta, Sipoon Kanoottiklubi ry:llä on oikeus 6 kk:n kuluttua maksumuistutuksesta myydä kajakki seuran lukuun tai ottaa kajakki seuran käyttöön tai hävittää kajakki.

  • Sipoon Kanoottiklubi ei vakuuta kajakkeja eikä ole vastuussa kajakeista. Sipoon Kanoottiklubi kehottaa jäsentä huolehtimaan tarpeelliseksi katsomastaan vakuutusturvasta kajakkinsa ja varusteidensa osalta.

Kajakkipaikasta luopuminen

Ole yhteydessä vajapaikkavastaavaan ja jäsensihteeriin, kun haluat luopua kajakkipaikastasi. Voit tehdä ilmoituksen TÄSTÄ

Sipoon Kanoottiklubi ry ei ole vastuussa jäsentensä kajakeista. Seuran hallitus voi tarvittaessa tehdä uudelleen järjestelyjä kajakkipaikkojen suhteen.

Vajan avain

Vajan avaimet saat, kun olet maksanut kaluston käyttöoikeusmaksun maksettuasi. Avain tilataan erikseen ja veloitamme siitä kertaluonteisena panttimaksuna 35 €. Panttimaksun saat takaisin, kun palautat avaimen. Avain on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa edelleen. Avainasioissa ole yhteydessä jäsensihteeriin.

Jäsensihteerin ja vajapaikkavastaavan yhteystiedot.