Toimintasuunnitelma 2023

Keväkokouksessä käytiin läpi sääntömääräiset asiat ja  jaettiin myös Hagelstamin Muistokello, joka annettiin tänä vuonna Pirkko Viherlehdolle, Pirkko hoiti vuosia ansiokkaasti yhdistyksemme rahastonhoitajan tehtäviä. 

Toimintasuunnitelma 2023

Klubin tehtävä 

Klubin tehtävänä on melontatilaisuuksien tarjoaminen sekä melontataitojen ja melontaturvallisuuden kehittäminen. Tämän mahdollistamiseksi klubi asettaa jäsenten käyttöön kajakkeja ja muuta kalustoa, järjestää säilytystilaa näille ja jäsenten kajakeille sekä tarjoaa rantautumismahdollisuudet. Klubi järjestää jäsenille monipuolista melontakoulutusta ja varmistaa että klubissa on riittävästi ohjaajia. 

Yleistä 

Klubi on yhteisö, joka ylläpitää ja edistää jäsentensä innostusta, kiinnostusta ja harrastusta melontaan. Klubi toimii ympärivuotisesti.  Monipuolisen ja aktiivisen toiminnan toteutusta ja kehittämistä varten ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi käytännön toiminta on organisoitu tiimeihin, joita ovat viikkomelonnat, koulutus, vajat, kalusto, retkeily, turvallisuus ja verkkopalvelut. Monipuolisen toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toimintatiimejä voidaan perustaa lisää. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tiimien toimintaan.

Toiminnan puitteet 

Ulkoisissa toimintaedellytyksissä ei ole tiedossa olevia muutoksia. Sipoonrannan kehitystilannetta seurataan aktiivisesti ja klubi on mukana vaikuttamassa, niin että kanoottiklubin toimintaedellytykset vajarannassa säilyvät ja kehittyvät. 

Vajat ja kalusto 

Vajojen ylläpitoa ja kunnostustöitä tehdään tarpeen mukaan. Vajojen ja niiden ympäristön siisteyteen, toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen panostetaan. Kaluston ja vajojen kunnossapidosta vastaavat osaltaan klubin jäsenet, tarvittaessa ostetaan kunnostus- ja korjauspalveluita. Kaluston huolellista käsittelyä painotetaan kursseilla ja jäsentapahtumissa. Kalusto pidetään myös monipuolisena. Kajakkeja, joiden käyttöaste on matala tai kunnossapito Klubin kannalta epätarkoituksenmukaista,tarjotaan jäsenten ostettavaksi, myydään ulkopuolisille tai hävitetään. Myytävät kajakit ilmoitetaan klubin nettisivustolla kerran vuodessa. Yksityiskajakkipaikkojen osalta tilat ovat rajalliset. Käyttömaksun maksaneiden jäsenten on mahdollista lainata klubin erikseen nimeämiä kajakkeja yksityistä käyttöä varten.

Koulutustoiminta  

Koulutustoiminnan ytimen muodostavat melonnan peruskurssit. Peruskursseilla noudatetaan Suomen Melonta- ja Soutuliiton sisältösuosituksia. Peruskurssit on myös keskeinen jäsenhankintamekanismi. Peruskurssien lisäksi klubi tukee ja kannustaa jäseniä etenemään melojan polulla. Monipuolisen koulutustarjonnan takaamiseksi klubilla tulee olla riittävät ohjaaja-, opas- ja kouluttajaresurssit. Klubi voi ostaa koulutuspalveluita. Kaikessa koulutuksessa painotetaan melontaturvallisuutta. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan vähintään kerran kaudessa pelastautumisharjoituksiin. Koulutustoiminnasta vastaa koulutustiimi.

Säännölliset melonnat 

Kesäkaudella  (kesä-elokuu) järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin iltamelontatilaisuudet, joissa jäsenillä on tilaisuus meloa ja harjaantua melojina turvallisessa seurassa, vaihtaa ajatuksia, saada liikuntaa ja nauttia yhdessäolosta luonnossa. Tiistaimelonnan vauhti on rauhallinen ja matkan pituus maltillinen. Tiistaisin erityisesti uudet ja aloittelevat klubin jäsenet voivat harjaantua melontataidoissa. Keskiviikkomelonnassa edetään tavanomaista retkivauhtia ja matkan pituus on edistyneemmille melojille sopiva. Syyskuussa viikkomelontatapahtuma  järjestetään päiväsaikaan sunnuntaisin ja se sopii edistyneemmille melojille kuten keskiviikokin. Kaikilla edellä mainituilla melontaretkillä pidetään evästauko.

Retket 

Klubi tarjoaa valikoiman retkiä, jotka kestonsa, vaativuutensa ja luonteensa mukaan tarjoavat mahdollisimman monelle sopivat vaihtoehdot. Retkiä järjestetään eri vaativuustasoilla. Retket ilmoitetaan vaativuusasteikolla 1 (helppo), 2 (kokemusta melontaretkeilystä vaaditaan), 3 (kokemusta retkeilystä ja erilaisista merisääolosuhteista vaaditaan). Retken vetäjä vastaa retken tiedottamisesta ja turvallisuussuunnitelmasta. Ennen retkelle lähtöä suositellaan pelastautumistaitojen kertausta kaikille, jotka osallistuvat retkille. Retkien kustannuksista vastaavat osallistujat, klubilta voi saada tukea esim. majoitukseen, pääsymaksuihin tai ruokailuun. Trailerin vetäjälle maksetaan kilometrikorvaus, joka ilmoitetaan verottajan tulorekisteriin.

Jokainen klubin jäsen voi osallistua retkien suunnitteluun ja järjestelyihin. Ennen kauden alkua järjestetään avoin jäsentilaisuus kauden retkien suunnittelua varten. 

Muu toiminta 

Muuta melontatoimintaa järjestetään sen mukaan, kun alan harrastajia saadaan vetäjiksi ja osallistujiksi. 

Erikseen voidaan järjestää mm. kauden avajaistapahtuma ja joulujuhla.

Turvallisuuden edistämiseksi ylläpidetään turvallisuusohjeita ja rekisteröidään riskitapahtumia.

Uimahalliharjoituksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Klubin puitteissa voidaan järjestää myös muita sopivia tapahtumia.

Tiedotus

Klubin tiedotustoiminta  tukeutuu nettisivuihin ja jäsenrekisterissä ilmoitettuun sähköpostiin. Näillä kanavilla jaetaan informaatiota klubin toiminnasta ja kannustetaan jäseniä osallistumaan. Näillä kanavilla esitetään myös sääntömääräisten kokousten kutsut. Nettisivuston kehitystyö on jatkuvaa. Klubi näkyy myös sosiaalisen median kanavissa. 

Jäsenistö 

Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan. Jäsenten osallisuutta kaikessa klubin toiminnassa kannustetaan. Erityisesti pyritään tekemään klubia tutuksi uusille jäsenille. Toiminnan keskeiset alueet on jaettu tiimeihin ja jäsenistöä kannustetaan osallistumaan tiimien toimintaan. 

Talous 

Klubin tulot muodostuvat pääosin jäseniltä kerättävistä maksuista ja kursseista.  Klubin taloudellinen tila on vakaa. 

Kontaktit muihin järjestöihin 

Klubi on Suomen Melonta- ja Soutuliiton jäsen. Yhteistyötä kehitetään muiden melontaseurojen kanssa mm. retkien järjestämisessä ja koulutustoiminnassa. Klubi on yhteisöjäsen Sipoonrannan asukasyhdistyksessä.

SKK Hallitus

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: